Startup giấm gạo bất ngờ nhận được đầu tư 4 tỷ đồng

Với startup khởi nghiệp bằng giấm gạo, Trần Tâm Phương đã nhận được số tiền đầu tư là 4 tỷ đồng. Bắt đầu với câu chuyện gây xúc

Read More