1. Chiến lược kinh doanh

Thương trường là chiến trường, mà đã ra chiến trường thì phải có chiến lược. Do vậy, trong kinh doanh, điều đầu tiên cần biết là chiến lược.

Tư duy chiến lược khởi nguồn từ thời Tôn Tử, cuốn “Binh pháp – Nghệ thuật chiến tranh” của Tôn Tử không chỉ đặt nền móng cho binh học, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận chiến lược đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đây cũng là quyển sách Evan Spiegel (CEO Snapchat) mua cho 6 đồng nghiệp khi thấy mối đe dọa từ Facebook tới Snapchat. Rất nhiều bài học kinh doanh được rút ra từ đây.

Tư duy chiến lược trong kinh doanh được nghiên cứu sâu hơn từ những năm 1960s, người ta cho rằng chiến lược của doanh nghiệp ==> thay đổi cấu trúc tổ chức doanh nghiệp đó.

Tới những năm 1970s, người ta lại cho rằng cấu trúc nội bộ doanh nghiệp==> kích thích chiến lược cho doanh nghiệp trong tương lai.

Ngày nay, chiến lược kinh doanh được coi là tổng hợp những quyết định, hành động, lựa chọn nhằm đạt được mục đích, tầm nhìn của doanh nghiệp.

Thủy Tâm là doanh nghiệp mới và non trẻ, nhưng mục tiêu đầu tiên sẽ là có được nền tảng tư duy chiến lược rõ ràng để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

2. Hiệu quả kinh doanh

Tại sao doanh nghiệp A hiệu quả hơn B?

2 yếu tốtrả lời: ngành nghề và thế mạnh riêng.

a. Ngành nghề: cho dù quản lí giỏi hay kém, có những ngành nghề rất khó để kiếm tiền, và có những ngành lại dễ sinh lợi nhuận. Do vậy khi so sánh hiệu quả kinh doanh của A và B, cần đặt trong bối cảnh cùng ngành.

b. Thế mạnh riêng: A và B trong cùng ngành sẽ là đối thủ của nhau, vậy thì thế mạnh riêng của A là gì? Có duy trì lâu dài được không? Lợi nhuận cao hay thấp hơn so với lợi nhuận trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành.

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>